فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه پیام نور

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Asian Journal Of Health Psychology 2588-4204 Autumn 2017-Winter 2018 موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Autumn-Winter 2017 دانشگاه پیام نور
Distance Education Winter 2019 دانشگاه پیام نور
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 بهار 1398 دانشگاه پیام نور
بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 2345-6523 بهار 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های ادبی و بلاغی 2322-3979 بهار 1397 دانشگاه پیام نور
پژوهش های بوم شناسی شهری 2538-3930 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های مالیه اسلامی پاییز و زمستان 1393 دانشگاه پیام نور
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 2345-5551 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران 2345-2390 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن 2322-3804 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی 2383-4161 بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 زمستان 1389 دانشگاه پیام نور
حسابداری دولتی 2423-4613 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
حقوق محیط زیست 2476-6143 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه پیام نور
حکمت صدرایی 2322-1992 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 2588-4204
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی، دکتر احمد علی پور
  سردبیر: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Autumn 2017-Winter 2018)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر نازیلا خطیب زنجانی
  سردبیر: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (Winter 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال