فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۱۶۱ تا ۱۷۵ از ۱۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دیابت 2061-1735 زمستان 1386 دکتر بهنام بنابی
دیابت و متابولیسم ایران 2345-4008 خرداد و تیر 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
دید برتر آذر و دی 1398 معصومه محمودیان
دیدار آشنا 0336-1735 فروردین و اردیبهشت 1395 دکتر علی مصباح
دیدگاه مهندسین صنایع 1735-9015 تابستان 1390 مهندس ساحره الفت پور
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1398 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دیده بان ارتباطات فروردین و اردیبهشت 1389
دیده بان فناوری آذر و دی 1395 دکتر علیرضا صالحی
دیرینه شناسی 2345-2153 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
دیلماج مرداد و شهریور 1386 علیرضا صرافی
دین و ارتباطات 2252-0252 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
دین و اقتصاد زمستان 1386 و بهار 1387 موسسه غیر انتفاعی مطالعات دین و اقتصاد
دین و رسانه پاییز و زمستان 1395 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
دین و سلامت 2345-5276 شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دین و سیاست فرهنگی 2423-7124 پاییز و زمستان 1397 شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
|
 • pISSN: 2061-1735
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دکتر بهنام بنابی
  مدیر مسئول: پروین بنابی
  سردبیر: دکتر غلامرضا بنایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (زمستان 1386)
 • pISSN: 2345-5276
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر زکوی
  سردبیر: دکتر شیرزاد غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (شهریور 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال