فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۱۱۹۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه اسلام و مدیریت 2345-6698 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 2345-5586 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه اسناد بهارستان 2345-2358 بهار و تابستان 1396 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نشریه اشارات پاییز و زمستان 1394 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی 2251-6573 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه اطلاع شناسی 1735-0662 زمستان 1389 دفتر پژوهش های فرهنگی
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 2588-3860 تابستان 1399 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
فصلنامه اعتیاد پژوهی 2008-4307 بهار 1399 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
فصلنامه اقتصاد اسلامی 1735-3262 بهار 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دوماهنامه اقتصاد پنهان 2008-6210 پاییز 1398 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نشریه اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 بهار وتابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 بهار 1399 دانشگاه خوارزمی
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 بهار 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اقتصاد مقداری 2008-5850 تابستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی تابستان 1399 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
نشریه اقتصاد و تجارت نوین تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-4307 eISSN: 6535-2423
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محمود مینویی
  سردبیر: دکتر حسن احدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-3262
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر سید عباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال