فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۲۷ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی 2645-4475 زمستان 1398 منیژه ملایی
نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x پاییز و زمستان 1397 انجمن جمعیت شناسی ایران
نامه انسان شناسی 1375-2096 پاییز و زمستان 1396 انجمن انسان شناسی ایران
نامه جامعه تابستان 1398 جامعه الزهرا (س)
نامه فرهنگ و ارتباطات تابستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
کارآگاه 1735-272X پاییز 1398
|
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه الزهرا (س)
  مدیر مسئول: سیدمحمود مدنی بجستانی
  سردبیر: دکتر فریده پیشوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-272X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامحسین بیابانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال