فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۱۲۱ تا ۱۳۱ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
توسعه فضاهای پیراشهری 2676-4164 پاییز و زمستان 1398 دکتر حسن افراخته
توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1735-9389 بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی
توسعه کارآفرینی 2008-2266 زمستان 1398 دانشگاه تهران
توسعه ی آموزش جندی شاپور 2251-6506 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تولید گیاهان روغنی 2383-4471 بهار و تابستان 1395 دانشگاه یاسوج
تولید گیاهان زراعی 2008-739X تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
تولیدات دامی 2009-6776 بهار 1399 دانشگاه تهران
تولیدات گیاهی 2588-543X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال