فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آب و فاضلاب 1024-5936 آذر و دی 1398 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
آموزش مهندسی ایران 1607-2316 پاییز 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
الکترومغناطیس کاربردی بهار و تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
انرژی ایران 1028-3706 پاییز 1397 کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
انرژی های تجدیدپذیر و نو 2423-4931 زمستان 1398 انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
ایده های نو در علوم و فناوری 2476-6496 بهار 1396 شرکت علم محوران آسمان
برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
بسپارش 2252-0449 پاییز 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
بهبود تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
پدافند الکترونیکی و سایبری 2322-4347 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پدافند غیر عامل و امنیت 1735-8671 زمستان 1397 دانشکده علوم و فنون فارابی
پدافند غیرعامل پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پردازش سیگنال پیشرفته بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1398 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
پژوهش نفت 2345-2900 آذر و دی 1398 پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهش های تجربی در مهندسی عمران 2345-5292 بهار و تابستان 1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
|
 • pISSN: 1024-5936 eISSN: 2383-0905
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
  مدیر مسئول: مهندس عباس پیراینده
  سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 124 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 1607-2316
  فصلنامه توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی
  صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود یعقوبی
  سردبیر: دکتر پرویز دوامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1028-3706
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید چیت چیان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد صادق زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (پاییز 1397)
 • pISSN: 5574-1608
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: کسری برکشلی
  سردبیر: علی کافی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (پاییز 1382)
 • pISSN: 2252-0449 eISSN: 2538-5445
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر یوسفی
  سردبیر: دکتر علیرضا مهدویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (پیاپی 32، پاییز 1398)
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • فصلنامه علمی, فنی, تحلیلی, خبری
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بیجاری
  سردبیر: حدیثه محمودیه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33-34 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-2900 eISSN: 2383-4528
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا احسانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 108 (آذر و دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال