فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۱۰۱ تا ۱۰۸ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات منابع انسانی بهار 1399 دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری
فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 2588-624X زمستان 1398 مهندس جواد دلجوی شهیر
نشریه مطالعات کمی در مدیریت تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصلنامه منابع انسانی ناجا 2008-904x زمستان 1398 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
مجله نظارت و بازرسی 2383-4463 پاییز 1398 بازرسی کل ناجا
نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
|
 • pISSN: 2383-4463
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نوری نژاد
  سردبیر: دکتر سید محمد اعرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال