فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات جامعه شناختی جوانان 2645-5498 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مطالعات جامعه شناختی شهری 3273-2345 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مطالعات جمعیتی 2676-5306 بهار و تابستان 1397 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
مطالعات حقوق شهروندی زمستان 1397 جواد وندنوروز
مطالعات دینی رسانه 2645-7695 بهار 1398 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مطالعات راهبردی زنان 2008-2827 پاییز 1398 شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 2538-5038 تابستان 1398 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات رسانه های نوین 2538-2209 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی 2588-3917 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات زن و خانواده 2345-2692 بهار و تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
مطالعات علوم اجتماعی ایران 2008-1480 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
مطالعات فرهنگ - ارتباطات 2008-8760 پاییز 1398 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان 1735-8256 بهار 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات 2008-5575 پاییز 1398 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه 2676-4091 پاییز 1398 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 2008-4641 بهار 1398 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطالعات میان رشته ای فرهنگ و ارتباطات بهار و تابستان 1392 دانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات میان فرهنگی 1735-8663 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی 2645-4475 پاییز 1398 منیژه ملایی
|
 • pISSN: 2645-7695 eISSN: 2676-3028
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر شهاب اسفندیاری
  سردبیر: دکتر علیرضا پویا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-2827 eISSN: 2538-404X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
  مدیر مسئول: دکتر کبری خزعلی
  سردبیر: دکتر طوبی کرمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-8760 eISSN: 2538-2632
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر محمد سلگی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی فرقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-8663
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
  سردبیر: دکتر نوذر شفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال