فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان 2538-2926 زمستان 1398 دانشگاه الزهرا
مجله مطالعات اجتماعی اقوام پاییز و زمستان 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله مطالعات اجتماعی ایران 2008-3653 پاییز 1398 انجمن جامعه شناسی ایران
نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده 2676-4849 بهار و تابستان 1399 جامعه الزهرا
مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی 2329- 5599 بهار و تابستان 1398 سازمان بسیج اساتید
فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی 1735-3823 بهار 1399 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس بهار 1399 پلیس بین الملل ناجا
فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 2008-0042 بهار 1399 پلیس پیشگیری ناجا
نشریه مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی 2322-3367 تابستان 1398 موسسه آموزش عالی سبز
فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران 2252-0686 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه مطالعات جامعه شناختی 1010-2809 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان 2645-5498 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری 3273-2345 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
نشریه مطالعات جمعیتی 2676-5306 بهار و تابستان 1398 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی بهار 1398 جواد وندنوروز
مجله مطالعات دینی رسانه 2645-7695 تابستان 1398 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مطالعات راهبردی زنان 2008-2827 پاییز 1398 شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 2538-5038 بهار 1399 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
نشریه مطالعات رسانه ای 2008-9619 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه مطالعات رسانه های نوین 2538-2209 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال