فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۱۱۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آینه معرفت 2251-8010 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
آینه میراث 1561-9400 بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
آیین حکمت پاییز 1398 دانشگاه باقرالعلوم
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
احسن الحدیث بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
اخلاق 2251-7898 پاییز 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
اخلاق پژوهی 2476-3640 پاییز 1398 پژوهشگاه قرآن و حدیث
اخلاق در علوم و فناوری 2010-2011 زمستان 1398 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
اخلاق وحیانی 2383-3025 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
ادب عربی 2251-9238 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات پایداری 2008-6881 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات تطبیقی 2008-6512 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات حماسی 2383-2371 بهار و تابستان 1395 دانشگاه لرستان
ادبیات دفاع مقدس 2645-3800 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
ادبیات شیعه 2383-241X پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ادبیات عرفانی 9384-2008 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
|
 • pISSN: 2251-8010
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حسن سعیدی
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیخ
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2251-7898
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: محمد قطبی جشوقانی
  سردبیر: دکتر حبیب رضا ارزانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2008-6512
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق بصیری
  سردبیر: دکتر عنایت الله شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال