فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۱۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه آموزه های فقه عبادی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فقه مدنی 2251-936X بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مجله آموزه های قرآنی 2251-9378 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه آینده پژوهی دفاعی 2588-428X زمستان 1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشریه آینه پژوهش 1023-7992 فروردین و اردیبهشت 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
فصلنامه آینه معرفت 2251-8010 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله آینه میراث 1561-9400 پاییز و زمستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
فصلنامه آیین حکمت زمستان 1398 دانشگاه باقرالعلوم
فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
نشریه احسن الحدیث بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فصلنامه اخلاق 2251-7898 بهار 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نشریه اخلاق پژوهی 2476-3640 زمستان 1398 پژوهشگاه قرآن و حدیث
فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 2010-2011 بهار 1399 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
دو فصلنامه اخلاق وحیانی 2383-3025 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
فصلنامه ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
نشریه ادب عربی 2251-9238 بهار 1399 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 9351-2251
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری
  سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-9378
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 30 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1023-7992
  دوماهنامه نقد کتاب, کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی نیا
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 181 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • فصلنامه علمی مصوب حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال