فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۴۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه تربیت تبلیغی پاییز و زمستان 1396 پژوهشکده باقر العلوم (ع)
پژوهش نامه حقوق بشری زمستان 1398 موسسه صیانت از حقوق زنان
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش نامه زنان 2383-0743 تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه علوی 2383-0859 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی زمستان 1397 دانشگاه شهرکرد
پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان 2476-7328 پاییز و زمستان 1397 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
پژوهش نامه فقهی پاییز 1390 مجتمع آموزش عالی فقه
پژوهش نامه قرآن و حدیث 2008-0417 بهار و تابستان 1398 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 2251-6360 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مدیریت تحول 2383-4064 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهش نامه معارف حسینی 2538-6417 زمستان 1398 دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
پژوهش نامه میان رشته ای فقهی 2588-4514 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی 2228-7078 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2251-6344 بهار وتابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 2322-5394 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
پژوهش نفت 2345-2900 آذر و دی 1398 پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 2228-7884 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
|
 • فصلنامه فقهی حقوقی
  صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام مصطفی محامی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز 1390)
 • pISSN: 2345-2900 eISSN: 2383-4528
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا احسانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 108 (آذر و دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال