فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۳۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 2251-7065 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مسائل اجتماعی ایران 2476-6933 بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3151-2588 پاییز 1398 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
مسکن و محیط روستا 2008-4994 پاییز 1398 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مشاوره شغلی و سازمانی 2008-1626 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره و روان درمانی خانواده 2251-6654 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
مشاوره کاربردی 2251-7243 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مشرق موعود 2423-7663 زمستان 1398 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مشکوه 1683-8033 پاییز 1398 بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
مصالح و سازه های بتنی 2538-5828 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی بتن ایران
مطالعات آسیای جنوب غربی 2676-5330 پاییز 1398 دکتر محمدتقی آذرشب
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 2322-3766 پاییز 1398 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
مطالعات آموزش زبان فارسی 2538-6042 پاییز و زمستان 1396 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات آموزش و یادگیری 2228-5075 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شیراز
مطالعات آموزشی نما 2322-5963 نیمسال اول 1399-1398 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی بهار و تابستان 1398 دانشگاه فرهنگیان
مطالعات آینده پژوهی بهار 1393 سازمان بسیج اساتید استان مازندران
مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان 2538-2926 تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
مطالعات اجتماعی اقوام بهار و تابستان 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات اجتماعی ایران 2008-3653 بهار 1398 انجمن جامعه شناسی ایران
|
 • pISSN: 2423-7663
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
  مدیر مسئول و سردبیر: سیدمسعود پورسیدآقایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1683-8033
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود مرویان حسینی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 144 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2322-3766
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  سردبیر: دکتر سهراب شهابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 107 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال