فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2476-2768 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان 2345-4989 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
دراسات الادب المعاصر 2538-5941 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
دراسات حدیثه فی نهج البلاغه بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 زمستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2008-9023 1397 دانشگاه سمنان
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2538-4678 1397 دانشگاه شیراز
دردکشان دی 1390 پروین حاجی پور
درسهایی از مکتب اسلام بهمن 1398 موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)
درمانگر بهار و تابستان 1396
دروازه بهشت تابستان 1384 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
دریا فنون 2423-6853 پاییز 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
دست آوردهای روانشناسی بالینی بهار 1396 دانشگاه شهید چمران اهواز
دستاورد 1025-0840 بهار و تابستان 1397 دانشگاه هنر
دستاورد صنعت 2423-5768 فروردین و اردیبهشت 1398 سیدمهدی آقایی
دستاوردهای روانشناختی 2228-6144 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی 2588-6967 دی 1398 دکتر حسین عزیزی نژاد
دنا 1735-8450 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه یاسوج
|
 • ماهنامه پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: پروین حاجی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (دی 1390)
 • فصلنامه فرهنگی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
  مدیر مسئول: محمدحسین پیله وری
  سردبیر: منصور خادم الشریعه سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (تابستان 1384)
 • pISSN: 2423-6853
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: رحیم مالمیر
  سردبیر: دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلائی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال