فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1386 دانشگاه تهران
مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 1735-255x تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1560-9286 پاییز 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2476-2768 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان 2345-4989 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه دراسات الادب المعاصر 2538-5941 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مجله دراسات حدیثه فی نهج البلاغه پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
مجله دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2008-9023 1398 دانشگاه سمنان
نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2538-4678 1398 دانشگاه شیراز
ماهنامه دردکشان دی 1390 پروین حاجی پور
ماهنامه درسهایی از مکتب اسلام مرداد 1399 موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق
نشریه درمانگر پاییز و زمستان 1396
فصلنامه دروازه بهشت تابستان 1384 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
فصلنامه دریا فنون 2423-6853 بهار 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی تابستان 1396 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله دستاورد 1025-0840 بهار و تابستان 1397 دانشگاه هنر
نشریه دستاورد صنعت 2423-5768 فروردین و اردیبهشت 1398 سید مهدی آقایی
|
  • فصلنامه فرهنگی, پژوهشی
    صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
    مدیر مسئول: محمدحسین پیله وری
    سردبیر: منصور خادم الشریعه سامانی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (تابستان 1384)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال