فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تعامل انسان و اطلاعات 2423-7418 پاییز 1397 دانشگاه خوارزمی
تعاون و روستا پاییز 1398 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
تعاون و کشاورزی 2008-5370 زمستان 1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تعلیم و تربیت 4133-1017 زمستان 1398 وزارت آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت استثنایی 1727-3145 مرداد و شهریور 1398 سازمان آموزش و پرورش استثنایی
تغذیه آبزیان 2383-4412 بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
تفسیر اهل بیت (ع) بهار و تابستان 1394 پژوهشگاه قرآن و حدیث
تفسیر پژوهی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تفکر و کودک 2383-0700 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تمدن اسلامی و دین پژوهی 2676-4830 تابستان 1398 مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم
تنشهای محیطی در علوم زراعی 2008-7604 بهار 1399 دانشگاه بیرجند
توانبخشی 2538-6247 زمستان 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
توانمندسازی کودکان استثنایی 2588-3488 پاییز 1398 انجمن علمی کودکان استثنایی ایران
توسعه آموزش در علوم پزشکی 9521-2251 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
توسعه اجتماعی 2538-3205 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
توسعه پایدار جنگل 2383-2541 زمستان 1393 دانشگاه گیلان
توسعه پرستاری در سلامت بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
توسعه تکنولوژی صنعتی 2676-5403 زمستان 1398 پژوهشکده توسعه تکنولوژی
توسعه سازمانی پلیس 2008-2096 تابستان 1397 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
توسعه علوم انسانی بهار و تابستان 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین شیرزاد
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مسلمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2383-0700 eISSN: 2383-0719
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر مهرنوش هدایتی
  سردبیر: دکتر مسعود صفایی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • eISSN: 2676-4830
  فصلنامه سیاسی، فرهنگی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم
  مدیر مسئول: دکتر سید جمال الدین میرمحمدی
  سردبیر: دکتر مرتضی شیرودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-3205 eISSN: 2588-6444
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر علی حسین حسین زاده
  سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2676-5403 eISSN: 2676-5411
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده توسعه تکنولوژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا آخوندی
  سردبیر: دکتر محمدصادق حاجی تاروردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال