فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ت)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۹۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
تحقیقات مرتع و بیابان ایران 1735-0875 پاییز 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 پاییز 1398 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 2476-4000 زمستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 2645-45131 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات مهندسی کشاورزی 2645-45131 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات موتور 1735-5214 زمستان 1397 انجمن علمی موتور ایران
تحقیقات نظام سلامت 1735 -2363 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحقیقات نظام سلامت حکیم 2383-3742 تابستان 1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تحقیقات کاربردی خاک 2423-7116 پاییز 1398 دانشگاه ارومیه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 پاییز 1399 دانشگاه خوارزمی تهران
تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 5909-2538 بهار 1399 محمدخالد دودمان
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات کلامی 2345-3788 تابستان 1398 انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
تحقیقات کیفی در علوم سلامت 2645-6109 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
تحلیل مالی 2588-6193 زمستان 1397 دکتر رضا داغانی
تحلیلگران عصر اطلاعات مهر 1391 شرکت تحلیلگران عصر اطلاعات
تحول اداری پاییز 1397 سازمان اداری و استخدامی کشور
|
 • pISSN: 1735-5214
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدمصطفی میرسلیم
  سردبیر: دکتر سیدحسین منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (زمستان 1397)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان اداری و استخدامی کشور
  مدیر مسئول: دکتر جمشید انصاری
  سردبیر: دکتر رحمت الله پاکدل
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال