فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۱۶۱ تا ۱۱۷۴ از ۱۱۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله کاشان شناسی بهار و تابستان 1398 دانشگاه کاشان
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 تابستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 بهار 1399 دانشگاه یزد
نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
مجله کتاب قیم 2251-6026 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه میبد
فصلنامه کتاب نقد بهار و تابستان 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دو فصلنامه کتاب و سنت بهار و تابستان 1395 دانشگاه قرآن و حدیث
فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی 1680-9637 تابستان 1399 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجله کتیبه میراث شیعه پاییز و زمستان 1398 محمد باقری
فصلنامه کلام اسلامی 2322-4592 تابستان 1398 آیت الله العظمی جعفر سبحانی
مجله کلام حکمت 2676-5853 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه کودکان استثنایی 1682-6612 بهار 1399 پژوهشکده کودکان استثنایی
|
 • pISSN: 2322-4592
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: آیت الله العظمی جعفر سبحانی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
  سردبیر: دکتر عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 110 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال