فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۱۰۱ تا ۱۱۱۶ از ۱۱۱۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X بهار و تابستان 1396 دانشگاه حکیم سبزواری
کارآگاه 1735-272X پاییز 1398
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
کارنامه ادب پارسی 2645-5781 پاییز و زمستان 1397 دکتر وحید مبارک
کاشان شناسی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کاشان
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 پاییز 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 پاییز 1398 دانشگاه یزد
کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
کتاب قیم 2251-6026 بهار و تابستان 1398 دانشگاه میبد
کتاب نقد بهار و تابستان 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کتاب و سنت بهار و تابستان 1395 دانشگاه قرآن و حدیث
کتابداری و اطلاع رسانی 1680-9637 زمستان 1398 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
کلام اسلامی 2322-4592 بهار 1398 آیت الله العظمی جعفر سبحانی
کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کودکان استثنایی 1682-6612 پاییز 1398 پژوهشکده کودکان استثنایی
|
 • pISSN: 1735-272X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامحسین بیابانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2251-6026
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه میبد
  مدیر مسئول: دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
  سردبیر: دکتر علی محمد میرجلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عطاءالله رفیعی آتانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74-75 (بهار و تابستان 1394)
 • pISSN: 2322-4592
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: آیت الله العظمی جعفر سبحانی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
  سردبیر: عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال