فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جامعه و فرهنگ

ردیف ۸۱ تا ۹۵ از ۹۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه موگه 2322-3774 1392 علیرضا بوک
نشریه میراث شهاب 1029-4783 پاییز 1398 دکتر سید محمود مرعشی نجفی
نشریه میراث علمی اسلام و ایران 2322-3669 پاییز و زمستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
نشریه نامه شورا 0387-2383 بهمن و اسفند 1397 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماهنامه نسیم قدس مرداد و شهریور 1392 موسسه فرهنگی حامیان آزادی قدس شریف
دو ماهنامه هابیل خرداد و تیر 1390 مجتبی شاهمرادی
فصلنامه هتل گستر بهار 1391 مهدی خورشیدی سخنگوی
فصلنامه هفت جاده شهریور 1396 آرشین بختیاری
ماهنامه همشهری سرزمین من تیر 1399 موسسه همشهری
فصلنامه همیار زمستان 1397 اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کنان دولت (اسکاد)
ماهنامه کارآفرین ناب 2008-4382 بهمن 1398 دکتر محمدرضا زارع یکتا
مجله کودک اردیبهشت 1397 دکتر رضا پورحسین
نشریه کیهان فرهنگی 1023-0289 خرداد 1399 موسسه کیهان
فصلنامه یاد بهار و تابستان 1398 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
ماهنامه یاد یاران تیر 1383 بنیاد شهید انقلاب اسلامی
|
  • فصلنامه اقتصادی
    صاحب امتیاز: اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کنان دولت (اسکاد)
    مدیر مسئول: محمد اسلامی نسب
    سردبیر: محمدحسین مستعانی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال