فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۸۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ایپیک یولو دی 1397 موسسه مطبوعاتی پیمان
ایران پاک تیر 1398 ستاد مبارزه با مواد مخدر
ایران خودرو 1735-1480 شنبه هجدهم مهر 1394 شرکت ایران خودرو
ایرانا 2251-7529 دی 1392 عبدالرضا وثوقی کرمانی
ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
اینترنت 2754-1735 شهریور 1388 حسین سلطانی
با ترانه آذر و دی 1398 آزاده ربانی
بارثاوا آبان 1398 علی رزاقی بهار
بارش آبان 1392 مهندس عباس پاکپور
بازار تولید و تجارت آزاد بهمن 1397 سارا شمس قهفرخی
بازار چرم و کفش 1735-0980 بهمن 1398 امیرهوشنگ وطن دوست
بازار و سرمایه 2252-0198 بهمن 1398 شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
بازاریاب بازارساز مرداد 1397 پرویز درگی
بازاریابی 2738-1735 تیر 1386 حسن نصیری قیداری
بازاریابی الکترونیکی مرداد 1386 سیمین حاجی پور
بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
بازخورد آذر و دی 1398 سعید ارکان زاده یزدی
بازی و اسباب بازی 2251-6778 دی 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
بازیافت صنعتی شهریور و مهر 1391 احمدعلی ساعت نیا
باستان پژوهی 2008-6652 بهار و تابستان 1388 دکتر شهرام زارع
|
 • ماهنامه فرهنگ, توریسم و اقتصاد بین الملل به زبان فارسی - ترکی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیمان
  مدیر مسئول: دکتر سیدوحید پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (دی 1397)
 • ماهنامه فرهنگی ,اجتماعی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر
  مدیر مسئول: فرزین رحیم نظری
  سردبیر: شهریار عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 138 (تیر 1398)
 • pISSN: 2251-7529
  ماهنامه ایران شناسی, گردشگری, هتلداری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: عبدالرضا وثوقی کرمانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (دی 1392)
 • ماهنامه اطلاع رسانی , خبری, تحلیلی , پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: شیوا دیبادین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31-32 (شهریور 1388)
 • pISSN: 2754-1735
  ماهنامه اینترنت به زبان فارسی-انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسین سلطانی
  سردبیر: محدثه اورند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (شهریور 1388)
 • ماهنامه تئاتر, سینما و ادبیات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی رزاقی بهار
  سردبیر: سروش مظفرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (آبان 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس پاکپور
  سردبیر: سیدوحیدرضا ابطحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (آبان 1392)
 • pISSN: 2252-0198
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
  مدیر مسئول: معراج نادری فصیح
  سردبیر: علی شریفی نیستانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 112 (بهمن 1398)
 • pISSN: 2738-1735
  ماهنامه آموزشی, تحلیلی, خبری به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: حسن نصیری قیداری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تیر 1386)
 • pISSN: 2251-6778
  ماهنامه بازی و سرگرمی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  سردبیر: سیده بتول هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال