فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۱۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه فقه و اجتهاد بهار و تابستان 1395 مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم
نشریه قرآن پژوهی حسنا 2008-6105 پاییز و زمستان 1397 موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهدا
مجله قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) 2322-5084 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه قرآن شناخت 2008-1987 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه قرآن و علم 2322-5165 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مدیریت دانش اسلامی 2476-7255 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فصلنامه مشکوه 1683-8033 بهار 1399 بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی 2538-5704 بهار 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث 1735-8701 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
نشریه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی 2476-5317 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مجله مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس 2645-4718 پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه مطالعات تفسیری 2228-7256 تابستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
مجله مطالعات دین پژوهی پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات روش شناسی دینی پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
نشریه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مجله مطالعات علوم قرآن تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجله مطالعات فقه معاصر پاییز و زمستان 1396 موسسه فرهنگی، هنری مفتاح کرامت
نشریه مطالعات فهم حدیث 2588-3895 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه مطالعات قرآن و حدیث 2008-3211 بهار و تابستان1399 دانشگاه امام صادق
|
 • pISSN: 2322-5165 eISSN: 6106-8002
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر سید حمید جزایری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 1683-8033
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمود مرویان حسینی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (بهار 1399)
 • pISSN: 2228-7256
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال