فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سلامت اجتماعی و اعتیاد 3556-2383 زمستان 1397 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
شخصیت و تفاوت های فردی 2383-370X زمستان 1395 دانشگاه خلیج فارس بوشهر
علوم اجتماعی 1735-7039 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علوم اجتماعی 2008-1383 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم اجتماعی 1735-1162 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
علوم خبری 2382-9788 تابستان 1398 دکتر عباس اسدی
علوم و فنون نظامی 2008-191X پاییز 1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
فرانما 2588-5022 زمستان 1397 بنیاد ایرانشناسی
فرهنگ ایلام بهار و تابستان 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
فرهنگ در دانشگاه اسلامی 2345-573X پاییز 1398 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مسائل اجتماعی ایران 2476-6933 بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان 2538-2926 بهار 1398 دانشگاه الزهرا
مطالعات اجتماعی اقوام بهار و تابستان 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات اجتماعی ایران 2008-3653 بهار 1398 انجمن جامعه شناسی ایران
مطالعات اسلامی زنان و خانواده 2676-4849 پاییز و زمستان 1397 جامعه الزهرا (س)
مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی 2329- 5599 پاییز و زمستان 1397 سازمان بسیج اساتید
مطالعات امنیت اجتماعی 1735-3823 تابستان 1398 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطالعات بین المللی پلیس پاییز 1397 پلیس بین الملل ناجا
مطالعات پیشگیری از جرم 2008-0042 پاییز 1398 پلیس پیشگیری ناجا
مطالعات توسعه اجتماعی ایران 2252-0686 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
|
 • pISSN: 1735-7039
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
  مدیر مسئول: دکتر نبی الله ایدر
  سردبیر: دکتر وحید قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-191X eISSN: 2676-4520
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وند زمانی
  سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2588-5022
  فصلنامه حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حامد فروزان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2345-573X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر حبیب محمدنژاد
  سردبیر: دکتر سیدرضا سیدجوادین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-3823
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سعید منتظرالمهدی، دکتر احمد نوریان
  سردبیر: دکتر غلامرضا غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال