فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
پژوهش های مدیریت راهبردی 2228-5067 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 2345-5403 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهشگر (مدیریت) 1735-7527 زمستان 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 2251-774X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه تربیتی 1735-7659 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشهای معرفت شناختی 2423-4982 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پیام باستان شناس بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
تاریخ 2008-0271 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
تحقیق در علوم دندانپزشکی 2008-4676 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
|
 • pISSN: 2228-5067
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
  سردبیر: دکتر علی اکبر فرهنگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-5229 eISSN: 2476-3845
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضایی
  سردبیر: دکتر علی شکور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-7527
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی موحدی
  سردبیر: دکتر حسنعلی آقاجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1393)
 • pISSN: 1735-7659
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان
  سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
  سردبیر: دکتر امیرتیمور رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال