فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۴۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 2345-6523 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش دینی 1735-2770 بهار و تابستان 1398 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زمستان 1397 جهاد دانشگاهی
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه 2251-7987 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش سلامت 2476-4930 پاییز 1398 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه الله عج
پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 پاییز و زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X پاییز 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهش علف های هرز 2008-6563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش علوم انسانی 2008-1162 بهار و تابستان 1394 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 پاییز 1398 انجمن فیزیک ایران
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 بهار 1398 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش ملل 2476-5570 دی 1398 سحر کریمی
پژوهش نامه اخلاق 2228-7264 بهار 1398 دانشگاه معارف اسلامی
پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده 2538-6190 زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 2383-1294 شهریور 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 2322-3472 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 2383-1278 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه تاریخ اسلام 9726-2251 زمستان 1397 انجمن ایرانی تاریخ اسلام
|
 • pISSN: 1735-2770
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
  مدیر مسئول: دکتر عباس همامی
  سردبیر: دکتر مجید معارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2476-4930
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه الله عج
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا جلالی فراهانی
  سردبیر: دکتر مجید رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-6652
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر سیدجلال الدین بصام، دکتر علی اکبر مویدی
  سردبیر: دکتر ایرج ملک محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-5570 eISSN: 6461-2476
  ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سحر کریمی
  سردبیر: اژدر پیری سارمانلو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (دی 1398)
 • pISSN: 2228-7264
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر روح الله شاکری
  سردبیر: دکتر احد فرامرزقراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال