فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۴۰۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت مدرسه 2538-4724 زمستان 1398 دانشگاه کردستان
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 2251-8886 تابستان 1399 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش ?2383-1499 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
فصلنامه مدیریت نظامی 1735-5699 زمستان 1398 دانشگاه افسری امام علی
مجله مدیریت نوآوری 2322-5386 زمستان 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مجله مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی 2676-7112 بهار 1399 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 بهار و تابستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین
مجله مدیریت و توسعه ورزش 2322-4800 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش 2716-9820 تابستان 1399 موسسه مدیریتی فکر نو اندیش
نشریه مدیریت ورزشی 2008-9341 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله مدیریت کسب و کار 2252-0104 تابستان1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مدیریت کسب و کارهای بین المللی 2588-5057 بهار 1399 دانشگاه تبریز
نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان بهار 1399 سحر افخمی پور
نشریه مراقبت اورژانس پاییز 1396 انجمن علمی پرستاری ایران
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 2008-2800 مرداد و شهریور 1399 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه مراقبت سرطان زمستان 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
|
 • pISSN: 2252-0104 eISSN: 2383-2991
  فصلنامه مدیریت بازرگانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان1399)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  سردبیر: شهرزاد غیاثوندیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال