فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم مدیریت ایران 1680-7073 تابستان 1398 انجمن علوم مدیریت ایران
علوم مراقبتی نظامی 4072-2383 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علوم مرغداری و دامپروری 2252-0155 خرداد و تیر 1395 صادق کریم زاده
علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X پاییز 1398 دانشگاه گیلان
علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 آذر و دی 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم و تکنولوژی نساجی بهار و تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علوم و صنایع شیمیایی گام پارت پاییز 1398 شرکت تعاونی گام پارت رسانه
علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 دی 1398 دانشگاه تربیت مدرس
علوم و صنایع مرغداری بهار 1386 محمدرضا عابدینی
علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 بهار و تابستان 1398 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
علوم و فناوری پسته 2538-3094 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X پاییز و زمستان 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
علوم و فناوری دریا 1735-5346 پاییز 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
علوم و فناوری رنگ 1735-8779 پاییز 1398 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
علوم و فناوری شیشه 2252-0015 پاییز 1395 دکتر مریم کارگرراضی
علوم و فناوری فضایی 2008-4560 تابستان 1398 انجمن هوافضای ایران
علوم و فناوری نساجی 2151-7162 زمستان 1397 موسسه نساجی امروز
علوم و فناوری های پدافند نوین 2228-5865 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
|
 • pISSN: 1680-7073
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم مدیریت ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن عابدی جعفری
  سردبیر: دکتر ابوالحسن فقیهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2383-225X eISSN: 2476-3780
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-5346
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سهیلی فر
  سردبیر: دکتر محمدرضا خدمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 91 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال