فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۸۱ تا ۹۰ از ۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 تابستان 1398 انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 زمستان 1398 مهندس محمد شاه محمدی
رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 بهار 1398
رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 پاییز 1398 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
رویکردهای نوین در مهندسی عمران 2588-6886 تابستان 1398 دکتر روزبه دبیری
رویکردی نو در علوم تربیتی پاییز 1398 دکتر آرزو عرفان
ریاضی و جامعه 2345-6493 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
ریخته گری 1028-3897 تابستان 1398 جامعه ریخته گران ایران
|
 • pISSN: 2538-3558
  فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی و ترویج علم
  صاحب امتیاز: انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
  مدیر مسئول: میثم داوودآبادی فراهانی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی اسماعیل نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال