فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات نظام سلامت حکیم 2383-3742 پاییز 1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تحقیقات کاربردی خاک 2423-7116 زمستان 1398 دانشگاه ارومیه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 5909-2538 تابستان 1399 محمدخالد دودمان
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات کلامی 2345-3788 پاییز 1398 انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
تحقیقات کیفی در علوم سلامت 2645-6109 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 زمستان1398 دانشگاه خوارزمی
تحلیل مالی 2588-6193 زمستان 1397 دکتر رضا داغانی
تحول اداری پاییز و زمستان 1398 سازمان اداری و استخدامی کشور
تحول در علوم انسانی بهار و تابستان 1397 شورای تحول و ارتقا علوم انسانی
تدریس پژوهی 2476-5686 زمستان 1398 دانشگاه کردستان
تربیت اسلامی 1735-4536 زمستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ترویج علم 2251-9033 پاییز و زمستان 1397 انجمن ترویج علم ایران
ترویج و توسعه آبخیزداری 2645-4477 بهار 1399 انجمن آبخیزداری ایران
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 زمستان 1398 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
تصویر سلامت 2008-9058 1399 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تعالی بالینی 2322-391x بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تعالی حقوق پاییز 1397 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
|
 • pISSN: 2345-3788
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
  مدیر مسئول: دکتر هادی صادقی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 26 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-4536 eISSN: 2588-4611
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (زمستان 1398)
 • eISSN: 2645-4477
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آبخیزداری ایران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالرسول تلوری
  سردبیر: دکتر عطاالله کاویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-9058 eISSN: 2423-6640
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر جعفر صادق تبریزی
  سردبیر: دکتر وحیده زارع گاوگانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (1399)
 • pISSN: 2322-391x eISSN: 2322-3936
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ بابامحمودی
  سردبیر: دکتر حمید محمدجعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (بهار 1399)
 • فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دادسرای عمومی و انقلاب تهران
  مدیر مسئول: دکتر عباس جعفری دولت آبادی
  سردبیر: دکتر لیلاسادات اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال