فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بهداشت جهان 0252-5365 تابستان 1389 مرکز نشر دانشگاهی
بهداشت خانواده 0252-5356 زمستان 1398 انجمن سلامت خانواده ایران
بهداشت در عرصه 2322-5130 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهداشت روان 8167-1735 بهار 1398 دکتر حسین عسگری
بهداشت روان و جامعه 2800-1735 1398 رضا رستمی
بهداشت زنان بهار 1394 دکتر الف. نجم الهدی
بهداشت و ایمنی کار 2251-807x بهار 1399 انجمن علمی بهداشت کار ایران
بهداشت و توسعه 2322-1380 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بهداشت کار و ارتقای سلامت 2643-2588 آبان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهساز انرژی پاییز و زمستان 1385 مهندس محمدعلی شریعتمداری
بهسامان مرداد 1381 سازمان بهره وری انرژی ایران
بهورز 1735-8558 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بهکام 1681-8970 خرداد 1389 موسسه فرهنگی هنری سرواد
بورس آذر 1398 بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
بورس اوراق بهادار 5431-2228 پاییز 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار
بورس و بانک بهمن 1398 نعمت الله شهبازی
بورس کالا اسفند 1392
بوم 2345-4857 بهار و تابستان 1396 امیر حمزه ثقفی
بوم شناسی آبزیان 2751-2322 تابستان 1398 دانشگاه هرمزگان
|
 • pISSN: 0252-5356
  فصلنامه بهداشت خانواده
  صاحب امتیاز: انجمن سلامت خانواده ایران
  مدیر مسئول: دکتر صفیه شهریاری افشار
  سردبیر: حمیدرضا افسری ممقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • pISSN: 8167-1735
  فصلنامه آموزشی, روانپزشکی, روانشناسی, اجتماعی, تربیتی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حسین عسگری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (بهار 1398)
 • ماهنامه پزشکی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: دکتر الف. نجم الهدی
  مدیر مسئول: دکتر المیرا نیک خلق
  سردبیر: فهیمه مزینانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (بهار 1394)
 • pISSN: 1735-8558
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسن خدایی
  سردبیر: دکتر سیدکاظم فرهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1399)
 • pISSN: 1681-8970
  ماهنامه تخصصی صنایع غذایی ایران به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری سرواد
  مدیر مسئول: ناهید ایمانی تهرانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (خرداد 1389)
 • ماهنامه اقتصادی, مالی
  صاحب امتیاز: بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
  مدیر مسئول: الله وردی رجایی سلماسی
  سردبیر: دکتر مهران محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 173 (آذر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال