فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مدیریت اسلامی 2251-6980 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مجله مدیریت بازاریابی 1735-949X زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مدیریت بازرگانی 2008-5907 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت بحران 2345-3915 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری بهار 1397 دانشگاه جامع امام حسین
مجله مدیریت برند 2345-3222 زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 2008-5060 پاییز 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول بهار1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مجله مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 2345-5713 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فصلنامه مدیریت دولتی 2008-5877 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2645-4262 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X بهار 1399 دانشگاه پیام نور
مجله مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت صنعتی 2008-5885 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت صنعتی 2008-9007 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه مدیریت عملیات خدمات 3540-2676 بهار 1398 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
فصلنامه مدیریت فراگیر 2476-5996 تابستان 1398 دکتر فرشته داوری
نشریه مدیریت فردا 2228-6047 زمستان 1398 مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 تابستان 1399 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-9007
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی
  سردبیر: دکتر منصور خاکسار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (بهار 1399)
 • pISSN: 2228-6047 eISSN: 2228-6047
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال