فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۶۱ تا ۷۴ از ۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی بهار 1399 دانشگاه فرهنگیان
دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی 2008-1103 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 2476-2865 بهار 1399 سازمان سنجش آموزش کشور
فصلنامه مطالعات برنامه درسی 1735-4986 بهار 1399 انجمن مطالعات برنامه درسی
نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 1735-4986 پاییز و زمستان 1398 انجمن مطالعات برنامه درسی
دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی 2345-3133 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
مجله مطالعات پیش دبستانی و دبستان 2538-2349 زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مهارت آموزی 2345-2021 زمستان 1397 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 بهار1399 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 تابستان 1399 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1398 انجمن مطالعات برنامه درسی
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 تابستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی پاییز و زمستان 1398 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
فصلنامه کودکان استثنایی 1682-6612 بهار 1399 پژوهشکده کودکان استثنایی
|
 • pISSN: 2345-2021
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  مدیر مسئول: حمیدرضا ثابت نژاد
  سردبیر: دکتر یدالله مهرعلیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال