فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۶۱ تا ۷۰ از ۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 1735-4986 بهار و تابستان 1398 انجمن مطالعات برنامه درسی
مطالعات برنامه ریزی آموزشی 2345-3133 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مازندران
مطالعات پیش دبستانی و دبستان 2538-2349 زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
مهارت آموزی 2345-2021 پاییز 1397 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
ناتوانی های یادگیری 2251-8673 پاییز 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
نامه آموزش عالی 2008-4617 پاییز 1398 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 بهار و تابستان 1398 انجمن مطالعات برنامه درسی
نوآوری های آموزشی 1735-1235 پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نوآوری و ارزش آفرینی بهار و تابستان 1397 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
کودکان استثنایی 1682-6612 پاییز 1398 پژوهشکده کودکان استثنایی
|
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال