فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سراج منیر بهار 1398 موسسه دارالاعلام لمدرسه اهل بیت (ع)
سفینه 1753-0689 پاییز 1398 موسسه فرهنگی نبا مبین
سلفی پژوهی بهار و تابستان 1397 موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
سیاست متعالیه 2345-2676 پاییز 1398 انجمن مطالعات سیاسی حوزه
سیره پژوهی اهل بیت 5682-2538 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سیره و سخن اهل بیت پاییز و زمستان 1395 جامعه المصطفی العالمیه
شیعه پژوهی 4125-2423 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
علوم حدیث 1561-0098 پاییز 1398 دانشکده علوم حدیث
فرهنگ رضوی 2345-2500 زمستان 1398 بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)
فقه اهل بیت پاییز 1395 سیدمحمود هاشمی شاهرودی
فقه و اجتهاد بهار و تابستان 1395 مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم
قرآن پژوهی حسنا 2008-6105 پاییز و زمستان 1397 موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهدا
قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) 2322-5084 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
قرآن شناخت 2008-1987 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
قرآن و علم 2322-5165 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مدیریت دانش اسلامی 2476-7255 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مشکوه 1683-8033 پاییز 1398 بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
مطالعات ادبی متون اسلامی 2538-5704 بهار 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مطالعات تاریخی قرآن و حدیث 1735-8701 بهار وتابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی 2476-5317 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
|
 • فصلنامه به زبان فارسی - عربی
  صاحب امتیاز: موسسه دارالاعلام لمدرسه اهل بیت (ع)
  مدیر مسئول: مهدی مکارم
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر حسین رجبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 33 (بهار 1398)
 • pISSN: 1753-0689
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر منصور پهلوان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز 1398)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
  مدیر مسئول: حجت الاسلام مهدی مکارم شیرازی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر مهدی فرمانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2345-2676 eISSN: 2645-5811
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مطالعات سیاسی حوزه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (پاییز 1398)
 • eISSN: 4125-2423
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمدحسن نادم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-2500
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)
  سردبیر: دکتر جلال درخشه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-6105
  دوفصلنامه تخصصی علوم قرآن و حدیث
  صاحب امتیاز: موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهدا
  مدیر مسئول: حمیده شریعتی نیاسر
  سردبیر: زهره شریعت ناصری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2322-5165 eISSN: 6106-8002
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر سیدحمید جزایری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 1683-8033
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود مرویان حسینی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 144 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال