فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
دانش انتظامی خراسان جنوبی 2322-1038 پاییز 1398 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
دانش های بومی ایران 2345-6019 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 زمستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
دین و ارتباطات 2252-0252 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
راهبرد اجتماعی فرهنگی 2251-7081 تابستان 1398 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
راهبرد فرهنگ 2008-3696 تابستان 1398 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
راهور 1753-8280 بهار 1398 دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
رساله التقریب 1735-711x اردیبهشت و خرداد 1391 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
رسانه 1022-7180 پاییز 1398 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
رسانه های دیداری و شنیداری 2645-4696 پاییز 1398 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رسانه های نوین و آموزش 2383-1707 دی و بهمن 1393 دکتر مجتبی رضایی راد
رسانه و فرهنگ 2383-062X بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رفاه اجتماعی 1735-8191 پاییز 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رهیافت فرهنگ دینی 2588-7475 زمستان 1397 آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ (ع)
رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی 2676-6442 زمستان 1398 دکتر زهرا اسدی
روش شناسی علوم انسانی 1608-7070 تابستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 2538-3132 تابستان 1398 دانشگاه تهران
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 2538-3108 تابستان 1398 دانشگاه تهران
زن و جامعه 2008-8566 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
|
 • pISSN: 1753-8280
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر اسکندر مومنی
  سردبیر: دکتر حمید سوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 45 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-711x
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: آیت الله محسن اراکی
  سردبیر: حجت الاسلام محمدمهدی تسخیری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 92 (اردیبهشت و خرداد 1391)
 • pISSN: 1022-7180 eISSN: 2645-3797
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
  مدیر مسئول: دکتر گیتا علی آبادی
  سردبیر: دکتر محمد سلطانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 116، پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-8191
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی
  سردبیر: دکتر حسن رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1608-7070 eISSN: 2588-5774
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
  سردبیر: دکتر محمدتقی ایمان، دکتر سیدحمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 99 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-8566
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سوسن سهامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال