فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۱۱۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Review of Foreign Affairs 2008-8221 Summer-Fall 2017 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
Safinah al-nejat 2018 موسسه فرهنگی نبا مبین
Schooling 2588-6703 Winter 2020 دانشگاه بیرجند
Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Summer-Autumn2017 انجمن باستان شناسی ایران
Sport Sciences for Health 2538-2233 Oct 2019
System Management 2322-2301 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Teaching English Language 2538-5488 Summer-Autumn 2019 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Teaching Language Skills 2008-8191 Spring 2019 دانشگاه شیراز
Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Winter 2019 انجمن ایرانی مطالعات جهان
آرشیو ملی زمستان 1397 پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الشتاء والربیع 2019 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
آفاق علوم انسانی 2538-4278 آذر 1398 دکتر سیدامیر موسوی
آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 پاییز 1398 دانشگاه گلستان
آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-8221
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Summer-Fall 2017)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (2018)
 • pISSN: 2423-3412
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن باستان شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی موسوی
  سردبیر: دکتر کامیار عبدی، دکتر حامد وحدتی نسب
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 6 (Summer-Autumn2017)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدجواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (پیاپی 503، Autumn 2019)
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر رضا خانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدسعیدرضا عاملی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter 2019)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-0379
  فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: علی الله اکبری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تابستان و پاییز 1396)
 • pISSN: 2538-5739 eISSN: 2538-4821
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گلستان
  مدیر مسئول: دکتر خدارحم بزی
  سردبیر: دکتر جعفر میرکتولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال