فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۳۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت دانش اسلامی 2476-7255 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیریت در دانشگاه اسلامی 2345-5713 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مدیریت دولتی 2008-5877 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2645-4262 زمستان 1398 دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت سلامت 2008-1227 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیریت شهری 1607-2227 پاییز 1398 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
مدیریت صنعتی 2008-5885 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مدیریت صنعتی 2008-9007 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیریت عملیات خدمات 3540-2676 پاییز 1397 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
مدیریت فراگیر 2476-5996 تابستان 1398 دکتر فرشته داوری
مدیریت فردا 2228-6047 پاییز 1398 مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 بهار 1399 دانشگاه تهران
مدیریت فناوری اطلاعات 2008-5893 Autumn 2019 دانشگاه تهران
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار x378-2588 1398 دکتر هلن مربی هروی
مدیریت مدرسه 2538-4724 زمستان 1398 دانشگاه کردستان
مدیریت منابع انسانی پایدار پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 2251-8886 زمستان 1398 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
|
 • pISSN: 2008-5877 eISSN: 2423-5342
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر علی اصغر پورعزت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-1227 eISSN: 2008-1219
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ملکی
  سردبیر: دکتر فرحناز صدوقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1607-2227
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
  مدیر مسئول: مهندس هوشنگ خندان دل
  سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-9007
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی
  سردبیر: دکتر منصور خاکسار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2228-6047 eISSN: 2228-6047
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-6942
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود میرخلیلی، دکتر علیرضا محمدرضائی
  سردبیر: دکتر علی نقی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال