فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
روانشناسی تربیتی 2538-3183 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی خانواده 2423-4060 بهار وتابستان 1398 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
روانشناسی سلامت 2322-1283 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
روانشناسی شناختی 2345-5780 پاییز 1397 دانشگاه خوارزمی
روانشناسی معاصر 2008-1243 پاییز و زمستان 1397 انجمن روانشناسی ایران
روانشناسی نظامی تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1398 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
روانشناسی ورزش 2676-3729 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
روستا و توسعه 1563-3322 پاییز 1398 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
روش شناسی علوم انسانی 1608-7070 تابستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 پاییز 1398 دانشگاه یزد
روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
روند 2228-7892 بهار و تابستان 1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رویش روان شناسی 2383-353X دی 1398 انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
|
 • pISSN: 2538-3183 eISSN: 2538-3191
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمود گلزاری
  سردبیر: دکتر علی دلاور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدباقر حبی
  سردبیر: دکتر رضا کرمی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1563-3322 eISSN: 2645-6486
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر علی کیانی راد
  سردبیر: دکتر بهاءالدین نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1608-7070 eISSN: 2588-5774
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
  سردبیر: دکتر محمدتقی ایمان، دکتر سیدحمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 99 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-7892
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالناصر همتی
  سردبیر: دکتر پیمان قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81-82 (بهار و تابستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال