فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۶۱ تا ۷۱ از ۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جهان دامپروری مهر و آبان 1391 مهندس احمد رحمانی
جهان سبز 2476-4027 اسفند 1395 انتشارات فنی ایران
جهان گستر اسفند 1398 نسرین ابراهیمی ساعتی
جهان معدن دی 1398 نعمت الله شهبازی
جهان نوین پاییز 1398 داوود قادرزاده
جهان کتاب 1681-9705 آذر و دی 1398 طلیعه خادمیان
جهانگردان آذر 1395 سجاد محمدی
جهانگردی نیاوران پاییز و زمستان 1389 مریم طهرانچیان
جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
جوشکاری پاییز 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
جیبی زمستان 1390 مهندس علی نکویی
|
 • pISSN: 2476-4027
  ماهنامه محیط زیست و توسعه پایدار
  صاحب امتیاز: انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  سردبیر: مرتضی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (اسفند 1395)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
  مدیر مسئول: مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال