فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ت)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۹۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سیدمصطفی میرسلیم
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 2645-5730 پاییز 1398 نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 زمستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات اقتصادی 0039-8969 زمستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
تحقیقات بتن ایران 2008-4242 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات پزشکی 1728-1962 تابستان 1384 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تحقیقات پیشرفته زیست محیطی آبان 1388 شرکت تحقیقات پیشرفته (سهامی خاص)
تحقیقات تاریخ اجتماعی 2383-0484 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات جغرافیایی 1019-7052 تابستان 1398 دکتر محمدحسین پاپلی آزاد یزدی
تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 1735-0883 پاییز 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات حسابداری و حسابرسی 2251-8428 زمستان 1398 انجمن حسابداری ایران
تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تحقیقات حقوقی 1024-0772 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تحقیقات حقوقی قانون یار 2645-6494 پاییز و زمستان 1397 دکتر بهنام اسدی
|
 • pISSN: 0039-8969 eISSN: 2588-6118
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسی نژاد
  سردبیر: دکتر جعفر عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 129 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال