فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیشگامان تاسیسات اسفند 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
پیشگامان ساختمان آذر 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
پیک آهن آذر و دی 1386 اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات تهران
پیک هوافضا 1735-5389 تابستان و پاییز 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تازه های کنترل مهر و آبان 1395 محمدحسن موحدی
تاسیسات بهداشتی 2251-6778 دی 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
تجهیزات ساختمان 1735-5648 دی 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
تجهیزات و تاسیسات نفت اسفند 1387 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
تحلیلگران عصر اطلاعات مهر 1391 شرکت تحلیلگران عصر اطلاعات
تدبیرانه سبقت شهریور 1387 دکتر نادر هوشمندیار
ترابران 1827-5151 نیمه دوم آذر و دی 1398 موسسه فرهنگی ترابران اندیشه فردا
تغذیه و سلامتی 1398 موسسه تغذیه و سلامت مهیار
تهویه مطبوع 1726-9431 دی 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
تهویه و تاسیسات 2345-6345 دی 1398 شرکت تهویه تاسیسات امروز
تهویه و تبرید 1735-5648 آذر 1398 مهندس محمدحسین دهقان
توسعه تاسیسات و تجهیزات 1735-0158 پاییز 1398 انجمن صنفی شرکت های پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
توسعه معادن دی 1398 مهندس علیرضا خدایی
تولید مصرف 735-2606 اردیبهشت 1390 سارا پارسایی
جاده های سبز اسفند 1398 موسسه همراهان جاده های سبز
جنگ الکترونیک پاییز 1388 نهاجا
|
 • ماهنامه خبری
  صاحب امتیاز: اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات تهران
  مدیر مسئول: محمدحسین دیده ور
  سردبیر: محمدصادق چیت ساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75-76 (آذر و دی 1386)
 • pISSN: 1735-5648
  ماهنامه فنی و مهندسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (دی 1398)
 • دوماهنامه نفت, گاز, پتروشیمی و انرژی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  سردبیر: مهندس فرشید مومنی فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (اسفند 1387)
 • pISSN: 1827-5151
  ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ترابران اندیشه فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: پریوا عروج نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 172 (نیمه دوم آذر و دی 1398)
 • ماهنامه علمی, پژوهشی, خبری ,آموزشی
  صاحب امتیاز: موسسه تغذیه و سلامت مهیار
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس زهره مهدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 157 (1398)
 • pISSN: 1726-9431
  ماهنامه خبری ,تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 201 (دی 1398)
 • pISSN: 2345-6345
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت تهویه تاسیسات امروز
  مدیر مسئول: دکتر وحید وکیل الرعایا
  سردبیر: سیدمحمدرضا ناجیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 187 (دی 1398)
 • ماهنامه مهندسی, پژوهشی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: مهندس علیرضا خدایی
  مدیر مسئول: مهندس احسان پیری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (دی 1398)
 • pISSN: 735-2606
  ماهنامه ویژه صنعت و معدن ایران
  صاحب امتیاز: سارا پارسایی
  مدیر مسئول: دکتر احمد اتابکی مهر
  سردبیر: تورج ابوذرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (اردیبهشت 1390)
 • ماهنامه سفر, گردشگری و صنعت حمل و نقل
  صاحب امتیاز: موسسه همراهان جاده های سبز
  مدیر مسئول: علی محمدی گل گلاب
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 167 (اسفند 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال