فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 بهار وتابستان 1398 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 بهار و تابستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
استراتژی راهبردی جنگل بهار 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد کشاورزی 2008-5524 پاییز 1398 انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 پاییز 1398 وزارت جهاد کشاورزی
اکو بیولوژی تالاب 2322-214x پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
اکو هیدرولوژی 2423-6098 پاییز 1398 دانشگاه تهران
اکوفیزیولوژی بذر 2423-6675 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
به زراعی کشاورزی 8337-2008 زمستان 1398 دانشگاه تهران
به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
به نژادی نهال و بذر 2008-6954 بهار 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2008-5524 eISSN: 2645-3274
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدصفدر حسینی
  سردبیر: دکتر حبیب الله سلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1022-4211 eISSN: 2645-6443
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر علی کیانی راد
  سردبیر: دکتر بهاءالدین نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 107 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-6098
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: پروفسور سیدحمیدرضا صادقی
  سردبیر: دکتر سیدجواد ساداتی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-6954
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمد ترابی، دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال