فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه عمران

ردیف ۴۱ تا ۴۴ از ۴۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 2008-9635 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 2228-5628 شهریور 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
نشریه مهندسی و مدیریت ساخت پاییز و زمستان 1397 دکتر روح الله طاهرخانی
مجله هیدرولیک 2345-4237 زمستان 1398 انجمن هیدرولیک ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال