فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
روان شناسی ارزش های اسلامی 3078-2538 زمستان 1395 دانشگاه پیام نور
روان شناسی و دین 2008-1782 پاییز 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 بهار و تابستان 1397 دانشگاه اصفهان
سبک زندگی دینی زمستان 1394 پژوهشکده باقر العلوم (ع)
علوم تربیتی 8817-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم تربیتی از دیدگاه اسلام 2423-7396 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
عیار پژوهش در علوم انسانی 2008-1782 پاییز و زمستان 1395 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده 2645-4955 بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
فلسفه تربیت 2538-2802 پاییز و زمستان 1397 موسسه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فناوری آموزش و یادگیری 2476-3861 بهار 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
مدیریت بر آموزش سازمان ها 2322-1429 پاییز و زمستان 1397 انجمن مدیریت آموزشی ایران
مدیریت مدرسه 2538-4724 پاییز 1398 دانشگاه کردستان
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3151-2588 بهار 1398 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
مطالعات آموزش و یادگیری 2228-5075 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شیراز
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فرهنگیان
مطالعات اسلام و روان شناسی 2008-1103 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 2476-2865 تابستان 1398 سازمان سنجش آموزش کشور
مطالعات برنامه درسی 1735-4986 تابستان 1398 انجمن مطالعات برنامه درسی
|
 • pISSN: 2538-2802 eISSN: 2538-6301
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایمانی نائینی
  سردبیر: دکتر خسرو باقری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-4986
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مطالعات برنامه درسی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا عصاره
  سردبیر: دکتر نعمت الله موسی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال