فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه توسعه حرفه ای معلم 2476-5600 پاییز 1398 دانشگاه فرهنگیان
نشریه چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا
مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان 2645-7156 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فرهنگیان
فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 مرداد و شهریور 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روان شناسی و دین 2008-1782 تابستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله رویکردی نو در علوم تربیتی زمستان1398 دکتر آرزو عرفان
فصلنامه سبک زندگی دینی زمستان 1394 پژوهشکده باقرالعلوم
نشریه علوم تربیتی 8817-2008 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام 2423-7396 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق
مجله عیار پژوهش در علوم انسانی 2008-1782 بهارو تابستان 1396 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده 2645-4955 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه فلسفه تربیت 2538-2802 بهار و تابستان 1398 موسسه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری 2476-3861 پاییز 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله فناوری برنامه درسی 2588-5235 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها 2322-1429 پاییز و زمستان 1398 انجمن مدیریت آموزشی ایران
نشریه مدیریت مدرسه 2538-4724 زمستان 1398 دانشگاه کردستان
نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3151-2588 بهار 1399 وزارت آموزش و پرورش
نشریه مطالعات آموزش و یادگیری 2228-5075 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شیراز
|
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • pISSN: 2008-1782
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدناصر سقای بی ریا
  سردبیر: دکتر محمدرضا احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال