فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۴۱ تا ۵۳ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه رویش روان شناسی 2383-353X شهریور 1399 انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
نشریه شناخت اجتماعی 2322-3782 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
نشریه عصب روانشناسی 2476-5023 بهار 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه علوم روانشناختی 1735-7462 شهریور 1399 دکتر محمود منصور
فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 2345-6051 پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 2008-1626 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده 2251-6654 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه کردستان
دو فصلنامه مشاوره کاربردی 2251-7243 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه مطالعات روانشناختی 2538-2942 بهار 1399 دانشگاه الزهرا
فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی 2322-3189 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله مطالعات روانشناسی تربیتی 2228-6683 تابستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2476-5023 eISSN: 2538-5623
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر حسین زارع
  سردبیر: دکتر محمد اورکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال