فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۴۱ تا ۵۶ از ۵۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سخن تاریخ 2383-1944 پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
فقه و تاریخ تمدن 1735-8019 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
مطالعات ایرانشناسی تابستان 1398 بنیاد ایرانشناسی
مطالعات باستان شناسی 1026-2288 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات باستان شناسی پارسه 2645-5048 پاییز 1398 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مطالعات تاریخ اسلام 2228-6713 پاییز 1398 پژوهشکده تاریخ اسلام
مطالعات تاریخ انتظامی زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مطالعات تاریخ ایران اسلامی بهار 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مطالعات تاریخ فرهنگی 2008-9945 تابستان 1397 انجمن ایرانی تاریخ
مطالعات تاریخی 241X-1735 تابستان 1398 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
مطالعات تاریخی - نظامی زمستان 1388 و بهار 1389 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مطالعات تاریخی جنگ 2588-7033 پاییز 1398 انجمن ایرانی تاریخ
مطالعات تاریخی جهان اسلام 2383-2134 پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات و تحقیقات تاریخی تابستان 1386 دانشگاه فردوسی مشهد
نامه ایران باستان 1735-3912 1393 مرکز نشر دانشگاهی
|
 • pISSN: 2383-1944
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: دکتر نعمت الله صفری فروشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1397)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی، مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمد بهرام زاده
  سردبیر: دکتر حکمت الله ملاصالحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
  مدیر مسئول: بهرام آینه بند
  سردبیر: دکتر محمدامیر شیخ نوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال