فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف ۴۱ تا ۴۵ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات روانشناسی بالینی 2322-3189 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 2251-8037 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت صنعتی 2251-8029 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2322-3189 eISSN: 2476-6410
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر احمد برجعلی
  سردبیر: دکتر فرامرز سهرابی اسمرود
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال