فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف P)

ردیف ۴۱ تا ۵۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology 2423-5822 Summer 2019 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2588-4441 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
International Journal of Preventive Medicine 2008-7802 Jul 2020 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Winter and Spring 2017 دانشگاه تهران
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Summer 2020 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Iranian Journal of Psychiatry 1735-4587 Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 1735-8639 Sep 2020 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
International Journal of Psychology 2008-1251 Summer Autumn 2020 انجمن روانشناسی ایران
Iranian Journal of Public Health 2251-6085 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Pure Life 2676-7619 تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات اسلامی در حوزه دین و زندگی به زبان فارسی - عربی - فرانسه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید مهدی حسینی
  سردبیر: دکتر سید اباذر هاشمی هریکندیی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال