فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف P)

ردیف ۴۱ تا ۴۷ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Winter and Spring 2017 دانشگاه تهران
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Summer 2020 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Psychiatry 1735-4587 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Psychiatry and Behavioral Sciences 1735-8639 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Psychology 2008-1251 2019 انجمن روانشناسی ایران
Public Health 2251-6085 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Pure Life 2676-7619 پاییز 1398 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 1735-4587 eISSN: 2008-2215
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر شاهین آخوندزاده
  سردبیر: دکتر محمدرضا محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، 2019)
 • pISSN: 2008-1251
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا زمانی
  سردبیر: دکتر حسین شکرکن
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، 2019)
 • pISSN: 2251-6085 eISSN: 2251-6093
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر داریوش دانشورفرهود
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و نهم شماره 2 (Feb 2020)
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات اسلامی به زبان فارسی - عربی - فرانسه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محسن قنبری آلانق
  سردبیر: عابدین سیاحت اسفندیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال