فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۴۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پزشکی امروز زنان پاییز و زمستان 1398 روشنک قطبی
پزشکی بالینی ابن سینا 2588-722X پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
پزشکی تامین اجتماعی 4815-1684 فروردین تا تیر 1389 سازمان تامین اجتماعی
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 1608-5671 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پزشکی قانونی 1027-1457 پاییز 1398 سازمان پزشکی قانونی کشور
پزشکی کوثر 1028-7868 پاییز 1390 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
پژواک هنر تیر 1398 بهرام عرب وند
پژوهش آب ایران 2008-1235 زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 پاییز 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهش ادبیات معاصر جهان 2588-4131 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش پرستاری ایران 1735-7012 آذر و دی 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 پاییز 1398 دانشگاه قم
پژوهش توانبخشی در پرستاری 2383-434X زمستان 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه 2008-4404 پاییز و زمستان 1389 جهاد دانشگاهی
پژوهش حسابداری 2251-8495 تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش در آموزش علوم پزشکی 2008-7284 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
|
 • ماهنامه فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بهرام عرب وند
  سردبیر: امیر طلوع کیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (تیر 1398)
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: حسین صمدی بروجنی
  سردبیر: دکتر سیدحسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-7012
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
  سردبیر: دکتر زهره پارسا یکتا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 2345-3583 eISSN: 2476-6232
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر محمدرضا پاسبان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2345-6116 eISSN: 2476-6216
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر منصور جباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-3575 eISSN: 2476-6224
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر حسین غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال