فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۴۱ تا ۵۱ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 بهار 1398 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نگره 1735-4560 پاییز 1398 دانشگاه شاهد
نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نهال و بذر 1387 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
نوآوری های آموزشی 1735-1235 پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نوآوری و ارزش آفرینی بهار و تابستان 1397 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
نوید نو 2645-5919 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نیوار 1735-0565 پاییز و زمستان 1398 سازمان هواشناسی کشور
|
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (پاییز 1398)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  مدیر مسئول: دکتر فرزانه افشار
  سردبیر: دکتر سیدحمید وزیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (بهار 1391)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: عباس کشاورزی
  سردبیر: دکتر محمد ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 4 (1387)
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2645-5919 eISSN: 2645-5927
  فصلنامه پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله بهرامی
  سردبیر: دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-0565 eISSN: 2645-3347
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان هواشناسی کشور
  مدیر مسئول: دکتر سحر تاج بخش مسلمان
  سردبیر: دکتر مجید آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (پاییز و زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال