فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ش)

ردیف ۴۱ تا ۴۷ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه شیرین بیان زمستان 1390 مهندس سعید بهشتی
فصلنامه شیعه پژوهی 4125-2423 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
فصلنامه شیعه شناسی 1735-4722 زمستان 1398 موسسه شیعه شناسی
فصلنامه شیلات 2008-5729 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله شیمی 1015-7768 فروردین - آبان 1389 مرکز نشر دانشگاهی
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 بهار 1398 جهاد دانشگاهی
فصلنامه شیمی کاربردی 1735-9457 تابستان1399 دانشگاه سمنان
|
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سید حسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال