فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله رهپویه هنر 1029-2888 زمستان 1398 دانشگاه سوره
فصلنامه رهیافت 1027-2690 پاییز 1398 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی 2008-3777 زمستان 1398 دکتر عبدالمطلب عبدالله
نشریه رهیافت فرهنگ دینی 2588-7475 بهار 1398 آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ
مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی 2676-6442 بهار 1399 دکتر زهرا اسدی
نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله رهیافتی در مدیریت بازرگانی بهار 1399 دکتر متینه مقدم
فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 تابستان1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روابط خارجی 2008-5419 زمستان 1397 مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
نشریه روان پرستاری 2345-2501 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه روانشناسی بالینی 2008-501X زمستان 1398 دانشگاه سمنان
مجله روان شناسی فرهنگی 2588-7211 بهار و تابستان 1398 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
فصلنامه روان شناسی مدرسه بهار 1399 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه روان شناسی و دین 2008-1782 بهار 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه روان شناسی کاربردی 2008-4331 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 1735-4315 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
فصلنامه روانشناسی 1680-8436 تابستان 1399 دکتر جواد اژه ای
|
 • pISSN: 1029-2888 eISSN: 2676-5675
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه سوره
  مدیر مسئول: دکتر محمد روشن
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1027-2690
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر وحید احمدی
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-1782
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدناصر سقای بی ریا
  سردبیر: دکتر محمدرضا احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال