فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رهیافت 1027-2690 بهار 1398 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رهیافت انقلاب اسلامی 2008-3777 پاییز 1398 دکتر عبدالمطلب عبدالله
رهیافت فرهنگ دینی 2588-7475 زمستان 1397 آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ (ع)
رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
روابط خارجی 2008-5419 پاییز 1397 مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
روان پرستاری 2345-2501 مهر و آبان 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
روان شناسی بالینی 2008-501X تابستان 1398 دانشگاه سمنان
روان شناسی فرهنگی 2588-7211 بهار و تابستان 1398 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
روان شناسی مدرسه پاییز 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
روان شناسی و دین 2008-1782 زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
روان شناسی کاربردی 2008-4331 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 1735-4315 پاییز 1398 دانشکاه علوم پزشکی ایران
روانشناسی 1680-8436 زمستان 1398 دکتر جواد اژه ای
روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
روانشناسی پیری 2423-7647 پاییز 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
|
 • pISSN: 1027-2690
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-3777
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر عبدالمطلب عبدالله
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-5419
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، پاییز 1397)
 • pISSN: 2008-1782
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدناصر سقای بی ریا
  سردبیر: دکتر محمدرضا احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2423-7647
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه رازی کرمانشاه
  مدیر مسئول: جهانگیر کرمی
  سردبیر: دکتر خدامراد مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال