فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات بتن ایران 2008-4242 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات پزشکی 1728-1962 تابستان 1384 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تحقیقات تاریخ اجتماعی 2383-0484 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات جغرافیایی 1019-7052 پاییز 1398 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 1735-0883 زمستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات حسابداری و حسابرسی 2251-8428 بهار 1399 انجمن حسابداری ایران
تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تحقیقات حقوقی 1024-0772 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تحقیقات حقوقی قانون یار 2645-6494 پاییز و زمستان 1397 دکتر بهنام اسدی
تحقیقات حقوقی معاهده 2588-6894 پاییز 1397 دکتر رضا شیران خراسانی
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران 1735-0859 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات دام و طیور 2322-1747 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 بهار 1399 دانشگاه تهران
تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 2423-5407 بهار 1399 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
تحقیقات در ارولوژی 2476-7042 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 1735-0891 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
|
 • pISSN: 1024-0772
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخارجهرمی
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 88 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال