فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 زمستان 1398 دانشگاه تهران
بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) بهار و تابستان 1392 سازمان تعزیرات حکومتی
بررسی های نوین تاریخی بهار و تابستان 1397 دکتر علیمحمد طرفداری
برزگر بهمن 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
برق 1477-1561 سال 1382 وزارت نیرو
برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
برق و روشنایی دی 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
برق و قدرت 1735-5648 تیر 1394 مهندس محمدحسین دهقان
برگ فرهنگ بهار 1385 دانشگاه تهران
برگ هنر پاییز 1398 اقبال معتضدی
برنامه 1735-0247 یکشنبه بیستم تیر 1389 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 پاییز 1397 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X پاییز 1398 دانشگاه مازندران
برنایان زمستان 1389 و بهار 1390
|
 • ماهنامه کشاورزی, دامپروری
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس محمدرضا جمشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1151 (بهمن 1398)
 • pISSN: 1477-1561
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: وزارت نیرو
  مدیر مسئول: مهندس سیدمحمد طباطبایی
  سردبیر: دکتر علی محمد رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (سال 1382)
 • pISSN: 5574-1608
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: کسری برکشلی
  سردبیر: علی کافی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (پاییز 1382)
 • ماهنامه تاسیسات روشنایی, نورپردازی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (دی 1398)
 • pISSN: 2251-6735 eISSN: 2423-7051
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر علی شمس الدینی
  سردبیر: دکتر علی شکور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-9092 eISSN: 2251-9106
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی فرجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 142 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال